THĂM DÒ ĐỊA CHẤT

Giá:Liên hệ

Lượt xem:535

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHẤT MỸ VIỆT

 

                     BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐO CAROTA GIẾNG KHOAN

Công trình : Giếng khoan thăm dò nước ngầm (giếng 1 – gần trạm hạ thế)

                   Địa điểm : Học viện Phật Giáo VN tại TP HCM

                   Ấp 1 X. Lê Minh Xuân H. Bình Chánh TP. HCM

I. Mục đích :

-         Xác định sự có mặt và phân chia địa tầng các lớp đất đá dọc thành giếng khoan.

-         Phát hiện và đánh giá chất lượng nước thông qua việc phân tích điện trở suất của nuớc dưới đất , từ đó giúp chọn tầng khai thác tốt nhất để thiết kế ống chống ,ống lọc.

II.  Phương pháp ( Gồm tổ hợp 2 phương pháp) :

 II. 1 Phương pháp và thiết bị địa vật lý:

+ Sử dụng tổ hợp phương pháp địa vật lý giếng khoan (Carota ) đo các tham số chủ yếu gồm :

-          Đo cường độ dòng điện phát (Carota dòng).

-          Đo điện trở suất   (Carota điện trở suất) theo hệ cực thế ( hệ số K= 5).

+ Thiết bị đo : Máy TD 2000

II.2 Khối lượng:

Tổng cộng đo 292 m tổ hợp các tham số địa vật lý.

II.3 Thời gian đo:

Từ 9h00 đến 11h30, ngày 12 tháng 07 năm 2015.       

 III. Phân tích tài liệu :

III. 1 Xác định địa tầng:

-         Phương pháp đo cường độ dòng điện phát là phương pháp chủ yếu xác định địa tầng do khả năng hấp thụ dòng điện của đất đá phụ thuộc vào độ hạt của chúng . Đất đá hạt càng lớn dẫn điện càng yếu và ngược lại .

-         Phương pháp điện trở suất chủ yếu xác định các lớp (tầng) chứa nước có độ mặn khác nhau . Tuy nhiên kết quả của phương pháp cũng phản ảnh rất rõ địa tầng , liên hệ rất chặt chẽ với kết quả phương pháp dòng điện phát.

III.2 Xác định tầng khai thác nước:

Đánh giá sơ bộ chất lượng nước nước dưới đất:

Theo số liệu đo tham số điện trở suất hệ cực thế: 

Từ 185 m đến 196 m . Cát trung , thô. Nước lợ  400mg/l < CL < 700mg/l

Từ 205 m đến 213 m . Cát trung , thô. Nước lợ  400mg/l < CL < 700mg/l.

III.2 Nhận xét, kiến nghị:

Từ kết quả phân tích địa tầng và chất lượng nước theo các tham số địa vật lý giếng khoan . Tại giếng khoan này phát hiện 02 tầng nước lợ , giàu nước ( chiều dày  mỗi tầng trên 10 m ). Chất lượng nước đạt tiêu chuẩn sử dụng cho sinh hoạt vùng khan hiếm nước ngọt  … Có thể  đặt ống lọc khai thác nước  1 trong 2 tầng hoặc cả 2 tầng  nước nêu trên ( Nên đặt ống lọc mỗi tầng 8 m  và khai thác cả 2 tầng ) ./.

                                                                                  Ngày 12 tháng 07 năm 2015

                                                                                       Người viết báo cáo         

Nguyễn Hữu Hội

                                       Kỹ Sư Địa Vật Lý