TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
PHẦN I CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI Người ta phân biệt bốn phương pháp (công nghệ) xử lý nước thải cơ bản như sau:  Xử lý cơ học.  Xử lý hoá học.  Xử lý hoá – lý.  Xử lý sinh học. Trong mỗi phương pháp xử lý có những qui trình riêng. Tuỳ theo tính chất...
Xem thêm