CÔNG NGHỆ MỚI!

 KHỬ MÀU NHUỘM – TẨY (KMnO4)!
22.8.15 CÔNG NGHỆ MỚI! KHỬ MÀU NHUỘM – TẨY (KMnO4)! Lâu nay chất khử màu nước thải F2 do Mỹ Việt cung cấp rất đau đầu với loại màu của các công ty Giặt Tẩy. Vì các công ty này có sử dụng KMnO4 hay còn gọi là thuốc tẩy. Có thể nói KMnO4 là chất khử mạnh nhất mà con...
Xem thêm