CNMT

 KHỬ MÀU NHUỘM – TẨY (KMnO4)!
22.8.15 CÔNG NGHỆ MỚI! KHỬ MÀU NHUỘM – TẨY (KMnO4)! Lâu nay chất khử màu nước thải F2 do Mỹ Việt cung cấp rất đau đầu với loại màu của các công ty Giặt Tẩy. Vì các công ty này có sử dụng KMnO4 hay còn gọi là thuốc tẩy. Có thể nói KMnO4 là chất khử mạnh nhất mà con...
Xem thêm
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
PHẦN I CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI Người ta phân biệt bốn phương pháp (công nghệ) xử lý nước thải cơ bản như sau:  Xử lý cơ học.  Xử lý hoá học.  Xử lý hoá – lý.  Xử lý sinh học. Trong mỗi phương pháp xử lý có những qui trình riêng. Tuỳ theo tính chất...
Xem thêm
QUI TRÌNH THỰC HIỆN MỘT CÔNG TRÌNH XLNT
QUI TRÌNH THỰC HIỆN MỘT CÔNG TRÌNH XLNT
Xem thêm